Categories

Results 131 - 140 of 474

Results

Paddas verstop Katutura hospitaal se waterfilter

Die filter in die watertoevoerpype tussen die munisipale voorsiening en die Katutura hospitaal se waterreservoir was só verstop met dooie paddas dat ’n private kontrakteur Vrydag ingeroep is om die fi

Gru-ontdekking skok Tsumeb

Die naakte liggaam van ’n middeljarige vrou met verskeie steekwonde in die rug en bors, is gister agter ’n ouetehuis in die Nomtsoub-woonbuurt op Tsumeb gevind.

Ramatex kry dalk baas

Die naaimasjiene kan moontlik weer in die verlate Ramatex-geboue sing, sou die groen lig gegee word aan Namusa Holdings om ’n klerefabriek hier te vestig.

Vuishou vir stafproseswet

Estelle de Bruyn - In hoofregter Peter Shivute se uitspraak, waarmee appèlregter Gerhard Maritz en waarnemende appèlregter Johan Strydom saamgestem het, is bevind dat artikels 245 en 332(5) van die st

Visbedryf moet diversifiseer - Schlettwein

Die visseryesektor behoort nie afhanklik van een of twee uitvoermakrte te wees nie, maar moet fokus op die behoefte om markte te diversifiseer.

advertensie - DM0201400113169

29
TE HUUR
DM0201400113169
LEVERAGE PROPERTIES:

WINDHOEK NORTH: Prime location, 3x offices, reception area, air-conditioning, ideal for doctors consultation rooms. N$11 000 + deposit.
PROSPERITA: Nickel Street, good for administrative/consulting work. N$4 500 + deposit.
KLEIN WINDHOEK: Fully furnished 3 bedrooms, 2 bathrooms, kitchen, lounge, double garage, BBQ, backyard, newly built. N$25 000 + deposit. Call 081-4881842.

advertensie - DM0201400088046

38
MEUBELS
DM0201400088046
AUCTION KING

koop en verkoop enige meubels, elektriese ware, kantoortoerusting en boumateriaal. Skakel 061-221047.

advertensie - DM0201400112959

45
HUISE
DM0201400112959
FINE & COUNTRY:

ROCKY CREST: Newly built 3 bedroom (with balcony) town house, 2 bathrooms, guest toilet, lounge, kitchen, courtyard with braai area, garage. N$1 295 000.
OKAHANDJA: Veddersdal: 2 Bedroom town house, 1 bathroom, lounge, open-plan kitchen, carport. N$615 000. Call: Palmira 081-3130687.

advertensie - DM0201400113570

56
REGSKENNISGEWINGS
DM0201400113570
IN THE

High Court of Namibia. Main division - Windhoek. Case no: I 833/2014.
In the matter between:
STEPHEN FOUCHE - Plaintiff and JOHANNES HENDRIK POTGIETER - Defendant.
NOTICE OF SALE IN EXECUTION:<
>In execution of a Judgement of the above Honourable Court granted on 15 April 2014, in the above action, a sale will be held by the Deputy Sheriff, Okahandja on Wednesday, 30 July 2014 at 09h00 at the Agra Vendusie Krale, Okahandja, of the under-mentioned property:<
>1x Mercedes Benze truck 1214, Reg. No: N 505 T, 2x cows with calves, 2x bulls (1x Simbra, 1x Sussex), 50x sheep ewes plus 2 rams.<
>Terms of sale: Voetstoots and full payment in cash and/or bank guaranteed cheque to the highest bidder, subject to a reserve price of N$150 000 for the said Mercedes Benz truck.<
>Dated at Windhoek on 16 July 2014.<
>DR WEDER, KAUTA & HOVEKA INC.<
>Legal Practitioner for Plaintiff<
>WKH House, Jan Jonker Road<
>Ausspannplatz<
>Windhoek<
>(Ref: A. Naude/N014/0007/cj)